DOOSJE BOUWBEGELEIDING

Image by DC Studio on Freepik

Over Mijzelf

In 1996 ben ik, Hans Doosje, begonnen met Doosje Bouwbegeleiding. Ik begeleidde mensen bij de bouw en oplevering van hun nieuwbouwwoning en bewaakte de kwaliteit van het bouwproces voor ondernemers.

In 2006 werd mij gevraagd om als inspecteur bij het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) te komen werken. Dit sloot naadloos aan op mijn werkzaamheden tot dan toe, hoewel het juridische aspect, dat onderdeel vormde van het GIW-proces, een geheel nieuwe dimensie toevoegde.

In 2010 werd het GIW opgeheven en startte ik Doosje Bouwbegeleiding opnieuw op met dien verstande dat ik mij volledig richtte op het bemiddelen bij geschillen.

Ik behandel hoofdzakelijk geschillen voor de Stichting Geschillencommissie en Rechtsbijstand verzekeringen, gericht op woningbouw.

Het geschil

Een meningsverschil mag er zijn, het kan de geesten scherpen. Wat ik echter in de praktijk zie is dat een meningsverschil uitmondt in miscommunicatie waarbij partijen niet meer open staan voor elkaar. Stellingen worden betrokken waardoor partijen tegenover elkaar komen te staan; de aanleiding doet er dan vaak niet meer toe.

Er is sprake van wederzijds onbegrip en slechte communicatie in de breedste zin van het woord. Emoties kunnen hoog oplopen en ten koste gaan van zakelijk belang, vriendschap etc.

Ik probeer met mijn inbreng partijen weer met elkaar in gesprek te brengen met als doel om tot voor beide partijen bevredigende oplossing te komen.

Daar waar de bemiddeling niet mogelijk is, toets ik aan regelgeving en leg mijn bevindingen vast in een rapportage.

Copyright © 2024 | Powered by BoXeD

Scroll naar boven