Doosje Bouwbegeleiding on LinkedIn
Opleveren in goede harmonie
De oplevering

In het proces van bouwen zal de woning op enig moment door de ondernemer aan de opdrachtgever wordt overgedragen. Dat betekent dat de opdrachtgever vanaf dat moment verantwoordelijk is voor de woning met al haar lusten en lasten.

Voor zowel opdrachtgever als ondernemer is het prettig dat de oplevering in goede harmonie verloopt.

Het proces verbaal van oplevering

Zaken die op het moment van oplevering nog niet in orde zijn worden vastgelegd in een Proces Verbaal van Oplevering; een contractdocument dat door beide partijen wordt ondertekend en dat aangeeft dat de woning is overgedragen behoudens de punten die op het Proces Verbaal van Oplevering staan vermeld.

Het is van belang dat een deskundige met verstand van zaken, die niet emotioneel bij de bouw van de woning is betrokken, er zorg voor draagt dat in goed overleg tussen partijen de punten die nog niet geheel in orde zijn zo nauwkeurig mogelijk op het Proces Verbaal van Oplevering worden vermeld.

Met het inschakelen van Doosje Bouwbegeleiding als ervaren deskundige die duidelijk, helder en op prettige wijze communiceert, kunnen misverstanden achteraf, worden voorkomen.
OPLEVEREN VAN NIEUWBOUWWONINGEN