Doosje Bouwbegeleiding on LinkedIn
Doosje Bouwbegeleiding on LinkedIn
Algemeen

Mijn overtuiging is dat veel geschillen in de bouw voortkomen uit miscommunicatie.

Een meningsverschil mag er zijn, het kan de geesten scherpen. Wat ik echter in de praktijk zie is dat een meningsverschil uitmondt in miscommunicatie waarbij partijen niet meer open staan voor elkaar.
Stellingen worden betrokken; de aanleiding doet er dan vaak niet meer toe.

Één of beide partijen voelen zich gekwetst, verongelijkt of niet gehoord. Emoties kunnen hoog oplopen en ten koste gaan van zakelijk belang, vriendschap etc.

Bemiddelen

Als onafhankelijk en ervaren deskundige en bemiddelaar kan en wil ik hierin graag van betekenis zijn door mij te focussen op een aantal gemeenschappelijke belangen zoals:
- Het realiseren conform de overeenkomst;
- Het voorkomen van- en bemiddelen bij geschillen;
- Het voorkomen / bekorten van juridische procedures;
- Het oplossen van een een geschil.

Mediation

Mediation is gericht op het oplossen van een geschil waarbij ik als mediator verantwoordelijk ben voor de begeleiding van het mediationproces, partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing voor het geschil.
Bij mediation is het SRM Mediation reglement van toepassing.
Bij de keuze voor mediation wordt er van te voren een mediationovereenkomst opgesteld welke door betrokken partijen wordt ondertekend.Luisteren is communicatie
BEMIDDELEN / MEDIATION