Doosje Bouwbegeleiding on LinkedIn
BEGELEIDEN TIJDENS DE BOUW
Wanneer Bouwbegeleiding?

- Als de opdrachtgever een aanspreekpunt wil hebben voor het beantwoorden van vragen betreffende de bouw van de woning;
- Als de opdrachtgever behoefte heeft aan deskundige begeleiding bij het overleg met de aannemer;

- Als de
ondernemer het prettig vindt dat een onafhankelijke deskundige de gesprekken met de opdrachtgever voert.
- Als de ondernemer een onafhankelijk oordeel wil hebben over de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden,

Bouwbegeleiding is maatwerk, u kunt er in overleg invulling aan geven.
De dienstverlening van Doosje Bouwbegeleiding is er op gericht, open en eerlijke communicatie tussen opdrachtgever en ondernemer te bevorderen en te begeleiden.