Doosje Bouwbegeleiding on LinkedIn
Doosje Bouwbegeleiding on LinkedIn
LEIDING DETECTIE
Met de hoogste precisie kunnen tot een diepte van 150 mm
alle ferro- en non-ferrometalen, elektrische leidingen, hout en
zelfs kunststof worden getetecteerd.
Dit betekent dat b.v. wapeningsstaven, electrische leidingen en
verwarmingsleidingen in wanden en vloeren voor u in beeld
gebracht kunnen worden. En dan niet alleen de plaats maar ook
het aantal mm (tot max. 150 mm) onder het oppervlak.

Dit kan om verschillende redenen van belang zijn:
- Is de dekking op de wapening voldoende?
- Waar kan er geboord worden?
- Hoe diep kan er geboord worden?
- Hoe diep liggen de vloerverwarmingsleidingen?