Doosje Bouwbegeleiding on LinkedIn
Geschillen in de bouw ontstaan veelal door wederzijds
onbegrip en slechte communicatie in de breedste zin van het woord.

Doosje Bouwbegeleiding is een eenmanszaak.
Ik richt mij op het voorkomen en oplossen van geschillen waardoor juridische procedures worden vermeden of bekort, kosten worden bespaard en er
, indien mogelijk, een oplossing wordt bereikt waar betrokken partijen tevreden mee zijn.

Dit doe ik vanuit mijn passie en expertise door mijn inzet als:
1. Onafhankelijk bemiddelaar bij geschillen
.
2. Onafhankelijke deskundige bij het schriftelijk rapporteren van mijn bevindingen
.
3. Betrokken adviseur of bouwbegeleider die de communicatie tussen partijen bevordert en mensen stimuleert open te staan voor elkaars opvattingen
.
4. Ervaren en betrokken deskundige bij:
- De oplevering van woningen en gebouwen
.
- Inspecties tijdens de bouw
.
- Bouwbegeleiding
.

Arbitrage-instellingen, rechtsbijstandsverzekeringen maar ook ondernemers en
particulieren schakelen mij in wanneer een objectieve kijk op het geschil of een
objectieve vastlegging van de situatie gewenst is.

Ik heb 15 jaar als zelfstandig ondernemer, bemiddelaar en technisch inspecteur
bij arbitrage-instellingen (Garantie Instituut Woningbouw, Stichting Geschillen Commissie) en verzekeringsmaatschappijen ervaring opgedaan in het voorkomen en oplossen van geschillen door het bevorderen van communicatie.

Kosten- en tijdbesparing